Omstruktureringer, og hvad det betyder for dig og din virksomhed

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Få et uforpligtende tilbud fra et erfarent revisionsfirma

En omstrukturering af en virksomhed er en betegnelse for en forandring, der opstår, hvis der kommer nye medejere, hvis virksomheden vælger at frasælge en del af aktiverne eller aktiviteterne, eller hvis der skal ske et generationsskifte.

En forandringsproces kan finde sted hos både små og store virksomheder, og uanset om du er alene i en enkeltmandsvirksomhed, eller du har mange medarbejdere, om du er i selskab eller ej, kan det være afgørende at få hjælp til omstrukturering.

Herunder kan du læse mere om, hvad man skal huske, når man omstrukturerer, og du får forklaring på, hvad forandringsprocessen kan betyde for dig og din virksomhed.

Hvad betyder omstrukturering?

Omstruktureringer er forandringsprocesser, som kan opstå af forskellige årsager, der får en virksomhed til at ændre karakter og form. Ofte sker forandringen som følge af en beslutning om at ændre dens eksistensform, fordi den ikke længere giver det forventede eller nødvendige overskud, eller fordi du gerne vil beskytte en oparbejdet formue. Det kan også være, at du vil sælge på sigt, men gerne selv vil bestemme, hvornår du skal betale skatten.

I denne forbindelse kan du vælge at omstrukturere din virksomhed til en ny ejermodel.

De typiske årsager til en virksomhedsforandring er:

  • Behov for mere finansiering

  • Ønske om frasalg af hele eller dele af virksomheden

  • Generationsskifte

  • Nye medarbejdere i hele eller dele af virksomheden

  • Begrænsning af ricisi.

Både små og store virksomheder komme ud for et sådan forandringsbehov på et tidspunkt, og det er centralt for dig som ejer at være bekendt med de økonomiske aspekter, som en ejerforandring vil føre med sig. Særlig for dig med en lille virksomhed har planlægningen afgørende indflydelse på det sunde og rentable ejerskifte.

Skattefrie eller skattepligtige omstruktureringer?

Der findes 2 måder, du kan vælge at gennemføre en forandring på af din virksomhed. Vælger du den skattepligtige model, skal du afregne eventuel skat af omstruktureringen i det år, hvor de nye forandringer træder i kraft i virksomheden.

Vælger du den skattefrie model, kan du udskyde betalingen, men må normalt acceptere en karensperiode på 3 år, hvor du ikke kan sælge i din virksomhed, hvis du vil opretholde skattefriheden.

Hvad skal man huske, når man omstrukturer?

Det kan være både fornuftigt og rentabelt for din virksomhed at lade den få en ny ejerform.

Virksomheder udvikler sig over tid, og udviklingen kan medføre et behov for at ændre dens form, så forretningsformen matcher dens visioner og målsætninger på længere sigt.

Planlægning og professionel hjælp er vigtige punkter at forholde dig til, når du vil ændre virksomhedens form.

Det kan være vigtigt for dig med en enkeltmandsvirksomhed eller mindre forretning med få medarbejdere at få hjælp, når du omstrukturer.

En revisor kan hjælpe dig med at tilrettelægge og gennemføre de gunstige og økonomisk fornuftige omstruktureringer, så du får det bedste udbytte på både kort og lang sigt.

Få et uforpligtende tilbud

  • Please enter a number greater than or equal to 5000.