Disse skattefradrag skal du kende til

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S
skattefradrag

Skal du bruge en revisor?

Som dansker med bopæl i Danmark skal du betale skat af din indkomst – det gælder uanset, om du er ansat, eller om du har egen virksomhed. Det er flere situationer, hvor du kan være omfattet af muligheden for at reducere, du skal betale. 

Der vil i disse tilfælde være tale om skattefradrag, der gør, at du har et større rådighedsbeløb til overs. 

Der findes forskellige skattefradrag, som er gode at kende til, så du kan få fradrag på blandt andet renter, håndværkerudgifter og meget andet.

Hvad er skattefradrag?

I bund og grund er skattefradrag et beløb, der reducerer skat, du skal betale.

Hvor store disse beløb og fradrag er, kan variere meget. Det er ikke kun størrelsen, der varierer. Typen af fradrag gør også. 

Mens nogle fradrag tildeles alle lønmodtagere, er der andre typer af fradrag, som kun finder anvendelse hos en del af de danske skatteydere. 

Derudover er der forskel på, om fradrag automatisk trækkes fra i din skatteberegning, eller om du selv aktivt skal indtaste dine skattefradrag hos Skat TastSelv. 

Er det sidstnævnte tilfældet, skal indtastningen ske i forskudsopgørelsen eller årsopgørelsen. 

Blandt nogle af de mest udbredte typer af skattefradrag kan nævnes: 

  • Personfradrag
  • Rentefradrag
  • Befordringsfradrag 
  • Beskæftigelsesfradrag 
  • Fradrag for kontingenter 
  • Håndværkerfradrag 

Det gælder for både personfradrag og beskæftigelsesfradrag, at begge dele automatisk beregnes for dig. Når det kommer til befordringsfradrag, skal du selv stå for udregningen af, hvor mange kilometer du i alt har kørt til og fra arbejde i det indeværende år (såfremt du har mere end 24 kilometer i transportkilometer pr. dag). Det samme gælder håndværkerfradraget, hvor du selv skal indtaste omfang af arbejdstimer og betaling til håndværkerne eller rengøringshjælp.

Hvad er personfradrag? 

I Danmark gælder personfradraget for alle, der er aktive på arbejdsmarkedet. Det er en økonomisk sikkerhed, som også kaldes et ”bundfradrag”. Det er et fast beløb, som du ikke skal betale skat af. Størrelsen af bundfradraget reguleres af Skattemyndigheden hvert år. På SKAT’s hjemmeside kan du se den gældende sum for personfradrag (i 2020 er beløbet på 46.500 kr. for alle personer over 18 år). 

Personfradraget bliver automatisk trukket fra i din slutskat. Hvis ikke du har mulighed for at udnytte hele beløbet selv, overføres beløbet (eller en del af det) til din ægtefælle. 

Hvad er mit fradrag?

Det kan være uoverskueligt selv at regne ud, hvor mange penge du er berettiget til at trække fra, før der udregnes skat af din indkomst. Når du vil have fuldt overblik over alle typer af skattefradrag, skal du finde din forskudsopgørelse. Det er her, du kan indtaste de forskellige fradrag.

På forskudsopgørelsen finder du en lang række rubrikker, der oplister alle de mange fradrag, der er mulige at få. 

Der vil være nogle fradrag, som er relevante for dig, mens andre ikke er det. 

Du skal ikke forholde dig til beskæftigelses- og personfradragene. Disse bliver oplyst automatisk.

Har du betaling til A-kasse og fagforening? Kører du mere end 24 kilometer hver dag i forbindelse med at komme på arbejde? Eller betaler du børnebidrag til din ekskone?

Der kan være flere situationer, hvor du skal forholde dig særskilt til flere af de forskellige skattefradrag. Sørg for at du indtaster korrekte oplysninger, så dit fradrag er retsvisende.

Værd at vide om ekstra befordringsfradrag (kørselsfradrag)

Befordringsfradraget (eller ”kørselsfradraget” som de fleste danskere kalder det) er én af de mest udbredte typer af fradrag. Du skal være opmærksom på, at for at kunne blive omfattet af dette fradrag, skal du sammenlagt have mindst 24 kilometer i arbejdsmæssig transport hver dag. Den mest retvisende måde at udregne afstanden på er ved brug af Krak eller Google Maps. Det skal som udgangspunkt være den korteste rute til jobbet, som du skal tage udgangspunkt i.

Du kan gøre brug af en særskilt udregning af kørselsfradrag, som du får direkte adgang til, når du er aktiv med din forskudsopgørelse. Hvor stort dit fradrag bliver, afhænger af følgende parametre:

  • Hvor mange kilometer der er til arbejdspladsen fra din bopæl
  • Hvor ofte du er fysisk til stede på din arbejdsplads 

Der gælder forhøjede fradrag for de, der er bosat i en yderkommune og har mere end 120 kilometer i transport hver dag. 

Det er vigtigt, at du orienterer dig om de forskellige regler og vilkår for at være omfattet af befordringsfradraget, før du ændrer din forskudsopgørelse. Kører du firmabil, er du i ulønnet praktik, er du SU-modtager, eller betaler din arbejdsgiver for din transport, vil det ikke være muligt for dig at få kørselsfradrag. 

Hvem kan få glæde af håndværkerfradraget?

Selvom betegnelsen for det populære skattefradrag kunne give indtryk af, at det kun er udgifter til håndværkere, der eventuelt kan trækkes fra i skat, er dette ikke hele sandheden. ”Håndværkerfradraget” dækker også over udgifter til rengøringshjælp, vinduespolering, almindeligt havearbejde og børnepasning. Der er således mange danskere, der kan anvende dette skattefradrag. 

Som følge af alsidigheden bliver fradraget i dag betegnet som ”Servicefradrag”. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle typer af serviceopgaver, det er muligt at trække fra i skat. Derfor skal du hvert år undersøge de nærmere regler og betingelser, som findes i tilknytning til at gøre brug af servicefradraget. 

I 2020 er det muligt at få fradrag for serviceydelser op til 6.200 kr. pr. person i husstanden. Håndværkerydelser har et højere beløb, der ligger på 12.500 kr. pr. person i husstanden. 

Det er kun arbejdstimer, du kan trække fra i skat (ikke udgifter til materialer). 

Udregning af fradrag – sådan gør du

Hos Skat.dk finder du både råd og vejledning samt de forskellige dokumenter, som du kan ændre oplysninger i. Du skal logge på TastSelv for at få adgang til din årsopgørelse og forskudsopgørelse. Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne i forskudsopgørelsen til enhver tid stemmer overens med din økonomiske situation. Når du taster ind, hvor meget du har betalt på forskellige poster, vil dine skattefradrag beregnes automatisk.

Har du fået nyt arbejde, eller har du og din ekskone aftalt ændring i børnebidrag, kan det være relevant for dig at tjekke din forskudsopgørelse igennem og ændre i enkelte eller flere af skattefradragene. Det er også på din personlige side hos SKAT, at du finder din konkrete trækprocent. 

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

7 + 12 =