Sådan bliver du statsautoriseret revisor

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

Uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor er opdelt i et praktisk forløb, hvor man tilegner sig den nødvendige erhvervserfaring og et teoretisk uddannelsesforløb som fundament. Det teoretiske uddannelsesforløb kan være stykket sammen på flere måder, som vi vil komme ind på senere. Det er et længerevarende forløb at kunne sætte titlen statsautoriseret revisor ind på CV’et. Det er en uddannelse, som kræver et målrettet uddannelsesforløb. Der er forskellige veje til at blive uddannet til at varetage revisionsopgaver i små og store virksomheder.

Har du ambitioner om at besidde den respekterede titel, kan du herunder læse nærmere om, hvordan du uddanner dig til at blive statsautoriseret revisor.  

Vejen til statsautoriseret Revisor (1).png

Forskellige veje til optagelse på revisor uddannelsen

Der er forskellige uddannelsesforløb, som kan kvalificere dig til at blive godkendt som revisor. Du skal først og fremmest uddanne dig med kandidatgraden, som sker på universitet og som hovedregel er et 5-årigt forløb. 

For at blive optaget på universitetet skal du have gennemført en ungdomsuddannelse i Danmark. Der findes forskellige typer af ungdomsuddannelser, som er adgangsgivende til universitetsoptagelse. De forskellige ungdomsuddannelser gør, at der findes forskellige forløb.

Når du ønsker at tage en Cand.merc.aud i Danmark, skal du have gennemført en ungdomsuddannelse i form af STX, HHX, HTX eller igennem et HF forløb med de rette enkeltfag.

Har du en HG uddannelse, vil dit videre uddannelsesforløb adskille sig fra de almene ungdomsuddannelser. Her afhænger dit videre forløb af, om du har de rette valgfag, som kvalificerer dig til at komme videre i dit uddannelsesforløb mod at arbejde med revision. Et suppleringskursus vil være nødvendigt i de fleste tilfælde.

Cand Merc Aud og den statslige godkendelse

Du får titlen som Cand.merc.aud efter gennemført uddannelse på universitet. Dette kan som sagt udføres på 5 år, hvor de første 3 år udgør bachelorforløbet, mens de afsluttende 2 år giver dig kandidatgraden. I stedet for 3 års bachelorforløb, er der også mulighed for at tage en 4-årig handelsdiplomuddannelse, der foregår på enten aften- eller weekendhold på universitetet. Begge forløb er adgangsgivende til at tage kandidatgraden.

I Danmark er revisor titlen ikke i blandt de beskyttede titler, og derfor vælger flere at videreuddanne sig til at blive statsautoriseret, som er en beskyttet titel.

For at kunne opnå den statslige godkendelse skal du have 3 års sammenhængende erhvervserfaring som revisor. Denne praksiserfaring skal finde sted på et godkendt revisionskontor, dvs. det skal være hos en registreret eller statsautoriseret revisor. Det er et krav, at mindst 1 ud af de 3 år skal ligge efter, efter du har gennemført din kandidatgrad. 

Når erhvervserfaringen er på plads, skal du tage 3 mundtlige og 1 skriftlig revisoreksamen, som afholdes af brancheforeningen FSR i samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

Som forberedelse til de afsluttende eksaminer, har man mulighed for at tilmelde sig SR Akademiet hos FSR, som er forløb der målretter sig de enkelte eksaminer, med repetition af eksamensstof, cases der skal løses og prøveeksaminer. Dette er dog ikke et krav, for at kunne gå til eksamen til statsautoriseret revisor. Herudover er det et krav, at du kan dokumentere, at du ikke skylder de offentlige myndigheder mere end kr. 50.000, samtidig med at du har en ren straffeattest. Desuden skal du have relevante forsikringer og overholde bestemmelserne, som gælder i forhold til relevante efteruddannelser. 

Hvad er forskellen på en statsautoriseret og en registeret revisor?

Der findes forskellige udgaver af revisorer i Danmark. De teoretisk uddannede med den højeste autorisation er som regel dem, som besidder de mest betroede stillinger i større, statslige virksomheder. 

Både den registrerede og den statsautoriserede revisor er professionelt set omfattet af sammen lovgivning, men en statsautoriseret revisor må, modsat en registreret revisor, udføre revisionsopgaver for et børsnoteret selskab. 

Mange store og offentlige institutioner vælger den statsautoriede fagperson revisor som følge af uddannelsesforløbet. 

En statsautoriseret revisor har i de fleste tilfælde et mere teoretisk uddannelsesforløb bag sig sammen holdt med den registrerede revisor. Dette aspekt har betydning for en stor virksomhed, som varetager statslige eller offentlige opgaver i samfundet. Det er med til at signalere til omverdenen, at de prioriterer den højeste form af professionalisme, når det gælder økonomi.

Derfor har de statsautoriserede revisorer generelt også en højere timeløn sammenholdt med de registrerede revisorer.   

Hvad laver en statsautoriseret revisor?

En statsautoriseret revisor varetager mange forskellige og betydningsfulde opgaver ifor en virksomhed, som har med økonomien at gøre. 

Det kan være opgaver såsom:

  • Afgivelse af forskellige erklæringer, som er forbeholdt en godkendt revisor, herunder på årsrapporter eller i forbindelse med omstrukturering af virksomheder.
  • Finansiel rådgivning i forbindelse med virksomhedskøb/-salg
  • Rådgivning vedr. optimering af processer i virksomheden (alt fra IVS til ApS), set fra et økonomisk synspunkt
  • Møde med pengeinstitut
  • Hjælp til udarbejdelse af budgetter, årsrapporter og selvangivelser.

Revisoren er derfor en central medspiller for enhver virksomhed, når det gælder ry og omdømme. 

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

1 + 8 =