Her finder du de mest stillede spørgsmål om revision, moms, skat og meget mere


Hvornår skal jeg betale moms ?

 • Hvis du er nystartet eller en mellemstor virksomhed, så skal du betale moms hvert kvartal. Momsen skal betales 2 måneder efter et kvartals udløb. Dvs at 1. kvartals moms skal betales den 1. maj. Små virksomheder skal betale moms halvårligt. Det skal ske 2 måneder efter halvårets udløb. Se “Sådan laver du Momsberegning” for hjælp til udregning af moms.

Hvornår skal et selskab betale skat ?

 • Selskabet betaler skat i november året efter regnskabsåret udløber. Udløber dit regnskabsår i perioden 1. januar til 1. april betales skatten i november samme år.

Hvad er acontoskat for selskaber ?

 • Selskaber kan den 20. marts og 20. november vælge at betale acontoskat, så man slipper for at betale rentetillæg på en eventuel restskat. Selskaber der i 3 år har haft overskud, bliver automatisk opkrævet acontoskat. Selskaber kan dog vælge at betale mere end det opkrævede beløb.

Kan jeg stadig stifte et IVS ?

 • Nej, der blev lukket for stiftelse af IVS selskaber i foråret 2019.

Hvad skal kapitalen være i et ApS ?

 • Den skal være kr. 40.000.

Skal kapitalen altid være tilstede/bundet på en særlig konto i banken?

 • Nej, du kan,  i samme øjeblik selskabet er stiftet bruge kapitalen til køb af driftsmidler eller til betaling af omkostninger, løn mm.

Hvad koster det at bruge revisor ?

 • Det er svært at svare på, for alle har forskellige behov og forskellig aktivitet i deres firmaer. Vi beregner altid en personligt tilbud, der tager hensyn til lige netop dit behov.

Må jeg låne penge af mit eget selskab ?

 • Udgangspunktet er NEJ, og det kan blive ualmindeligt dyrt for dig at forsøge.

Er det en fordel at omdanne mit personligt ejede virksomhed til et selskab ?

 • Der kan være mange fordele i at omdanne sin virksomhed til et selskab. Det afhænger af den konkrete situation. Du kan få et klart billede af fordele og ulemper på én times besøg hos din revisor.

Hvad er forskellen på et anpartsselskab og et aktieselskab ?

 • Rent praktisk i hverdagen er der nærmest ingen forskel. Ve stiftelsen kræver et aktieselskab mere kapital end et anpartsselskab, og et aktieselskab kræver en bestyrelse, hvilket et anpartsselskab ikke gør.

Hvad kan man bruge en revisor til ?

 • De fleste bruger revisor til at få udarbejdet regnskab og få lavet selvangivelsen. Mange bruger også revisor til bogføring, hjælp til beregning og indberetning af moms. Du kan også bruge revisor som din eksterne bogholder, så vi sørger for lønninger, fakturaudskrivning, klargøring af betalinger mm.

Hvad er en Nem-Konto ?

 • Det er en bankkonto, der af banken indberettes som firmaets Nem-Konto, så det offentlige kan indsætte penge fra overskydende skat, momsrefusion, dagpenge mm

Kan min daglige konto være en Nem-Konto ?

 • Ja, du kan anvende hvilken som helst firmakonto som Nem-Konto. Du skal bare bede banken indberette det.

Hvad er sidste frist for indberetning af min udvidede selvangivelse ?

 • Er du selvstændig erhvervsdrivende, så skal du indberette din selvangivelse senest den 1. juli.

Hvad er seneste frist for indberetning af mit selskabs selvangivelse ?

 • Sidste frist for selskaber er 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hvordan indberetter jeg moms ?

 • Momsen indberettes på TastSelv, Erhverv. Se “Indberet Moms” for hjælp.

Kan jeg ændre i de registrerede oplysninger om mit firma?

 • Ja, det gøres nemt på Virk.dk

Skal mit firma have en eboks ?

 • Ja, det er vigtigt, at dit firma opretter en eboks, så du kan modtage breve fra blandt andet det offentlige.

Hvad er et Interessentskab, også kaldet I/S ?

 • Et Interessentskab er 2 eller flere personer, der i fællesskab driver en personligt ejet virksomhed. Reglerne og hæftelserne er de samme som ved en personligt drevet virksomhed.

Hvad sker der med mit IVS fremover ?

 • Alle IVS’er skal omdannes til anpartsselskaber i 2021. Hvis ikke det er muligt, vil de, der ikke er omdannet, blive tvangsopløst.

Er der flere former for revisorerklæringer ?

 • Ja, der er mange former for erklæringer. De mest anvendte er dem på årsregnskaber, og der har man 4 valgmuligheder, hvis man ejer et mindre selskab. Den mest omfattende hedder en Revisionserklæring. Den giver den største grad af sikkerhed, men er på grund af omfanget også den dyreste. Den mindst omfattende hedder Assistanceerklæring, og giver dermed også den mindste grad af sikkerhed. Der er også den der bruges mindst tid på, og er derfor den billigste. Sammen med din revisor finder du den erklæring, der passer bedst til netop dit formål.