Årsrapport: Alt du skal vide for danske virksomheder

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

Driver du en virksomhed, er du ganske sikkert klar over, at der hvert år skal indleveres årsregnskaber for alle danske selskaber, hvor det fremgår, hvordan det går i den enkelte virksomhed.

Årsrapporten er vigtig for dig som virksomhedsejer og direktør, men den er mindst lige så vigtig for kreditorer og samarbejdspartnere, fordi den giver et overblik over virksomhedens økonomi og udvikling.

Hvad skal en årsrapport indeholde?

Årsrapporten er egentligt inddelt i to sektioner. Den ene indeholder virksomhedens årsregnskab og den anden består af en ledelsesberetning. Ledelsesberetningen fortæller om, hvordan det går i virksomheden, og om årets resultat har været tilfredsstillende.

Ved at underskrive ledelsesberetningen, hæfter ledelsen desuden for, at regnskabet viser den sande økonomi i virksomheden, og at årsrapporten ikke er behæftet med mangler og fejl. Den indeholder også en forklaring omkring, hvilken regnskabspraksis der er anvendt for at nå frem til de forhold, der er beskrevet i rapporten, ligesom ledelsen også skal forklare og oplyse om, hvorvidt der har været begivenheder i løbet af året, som har påvirket resultatet i enten en positiv eller negativ retning.

Endelig skal det anføres, om der er foretaget revision af regnskabet, og i så fald skal den enkelte rapport også indeholde en revisorerklæring.

Er årsrapporten offentlig?

Årsrapporten skal indleveres til Erhvervsstyrelsen, hvor den bliver offentliggjort. Det betyder, at alle kan gå ind og trække årsrapporten og se, hvordan det står til i virksomheden.

Det er i særdeleshed relevant for kreditorer, der har lånt penge til virksomheden, men det er også relevant for samarbejdspartnere og leverandører, så de kan se, hvordan virksomheden har udviklet sig gennem det seneste år, herunder hvordan økonomien ser ud.

Årsrapporten er desuden interessant for både banker og kunder samt for aktionærer, der ejer en del af virksomheden. Desuden er den særdeles relevant for en potentiel investor i virksomheden, idet årsrapporten er det første og meget afgørende skridt på vejen, når en investor skal vurdere, om det er værd at investere i virksomheden.

Det er derfor også helt afgørende, at du har styr på alle detaljer i rapporten, og at du kan redegøre for dem. Dermed bliver både du og virksomheden troværdig for kunder og investorer, og det er i sidste ende dét, der kan være med til at skabe vækst i virksomheden.

Hvilke virksomheder skal udarbejde årsrapport?

Det er ikke alle virksomheder, der skal lade en årsrapport udarbejde. Driver du en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke noget krav om en årsrapport, omend eventuelle kreditorer og investorer potentielt vil bede om at få det seneste regnskab udleveret.

Driver du derimod et selskab, har du pligt til at udarbejde en årsrapport. Des større virksomheden er, des større krav vil omverdenen og årsregnskabsloven også stille til regnskabet.

Er der forskel på et årsregnskab og en årsrapport?

Årsrapport og årsregnskab er ikke det samme, men de omhandler det samme emne, nemlig økonomien i virksomheden. Hvor årsregnskabet er et overblik over virksomhedens økonomi, er en årsrapport også en vurdering og analyse af selve årsregnskabet.

Desuden indeholder årsrapporten også en gennemgang af virksomhedens udvikling samt oplysninger om, hvorvidt der har været begivenheder i løbet af året, som har haft en særlig indvirkning på virksomheden og dens økonomi.

Således indeholder den typisk en lang række supplerende oplysninger til årsregnskabet.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

13 + 9 =