Bliv klar til håndtering af whistleblowerordning

Den nye lov forpligter offentlige og private arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at indføre en whistleblowerordning, der kan gøre det muligt for ansatte at indberette interne overtrædelser.

Private arbejdsgivere med 250 eller flere ansatte samt alle offentlige arbejdsgivere skal indføre en intern
whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Private arbejdsgivere med 50-249 ansatte kan vente
med at indføre ordningen fra den 17. december 2023.

Hvad gælder om dokumentation og compliance-dokumenter?

En virksomhed er forpligtet til at opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af procedurerne for den
etablerede whistleblowerordning. Virksomheden skal således som minimum udarbejde en
whistleblowerpolitik og en skriftlig procedure til håndtering af indberetninger.

Hvilke overordnede krav gælder der til en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning skal overholde en række krav og procedurer, herunder:

  • Ordningen skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer fortrolighed og forhindrer uautoriseret adgang. Whistleblowerens identitet og andre oplysninger må normalt ikke videregives
    uden whistleblowerens samtykke.
  • Whistlebloweren skal modtage en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for syv dage
    efter modtagelsen heraf.
  • Virksomheden er forpligtet til at følge omhyggeligt op på indberetninger.
  • Whistlebloweren skal modtage feedback hurtigst muligt og ikke senere end tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen.
  • Virksomheden skal yde vejledning til potentielle whistleblowere om mulighederne for at foretage indberetninger til ordningen samt indberetning til den eksterne whistleblowerordning.

Whistleblowersystem

For at kunne håndtere en whistleblowerordning, der lever op til ovenstående krav, vil det kræve et system,
der kan sikre whistlebloweren 100% anonymitet.

Der findes mange løsninger på markedet, men det vigtigste er, at systemet overholder alle krav til datasikkerhed og anonymitet.

Hos Revisionsfirmaet Gutfelt A/S anvender
vi Karnov Whistleblower.

Karnov Group har over 150 års erfaring med juridisk indhold og løsninger. Du kan læse mere om løsningen her: www.karnovgroup.dk/kwb.