Kreditvurdering

Vi kreditvurderer selv alle vore klienter. Det gør vi én gang årligt og ved indgåelse af nye klientforhold.

Kreditgodkendte klienter faktureres enten løbende eller ved en opgaves afslutning med betalingsbetingelser netto kontant.

Klienter, der ikke kan kreditgodkendes, betaler aconto forud.

Ydelser

Af ydelser tilbyder vi: