Årsregnskab: Alt du skal vide for danske virksomheder

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

Et årsregnskab er et overblik over en virksomheds økonomiske status, en vigtig del af ethvert firmas økonomi. Der er fastlagte krav til, hvilke poster regnskabet skal indeholde, og det er ikke alle virksomheder, som har regnskabspligt. Enkeltmandsvirksomheder samt I/S selskaber er for eksempel ikke forpligtet til at udarbejde et årligt regnskab. Vil du se årsregnskabets mange regler og lære mere om, hvad det er, kan du læse med her.

Hvad er et årsregnskab

Regnskabet er en del af en virksomheds årlige rapport, der skal dokumentere de økonomiske aktiviteter, som virksomheden har foretaget det forgangne år. Med regnskabet får du skabt et overblik over din virksomheds udvikling i tal.

Der er 2 overordnede formål med regnskabet:

  • Fremlægge hvordan midlerne i virksomheden er disponeret de seneste 12 måneder

  • Dokumentere din virksomheds økonomi i forhold til størrelse af under- eller overskud

Samtlige virksomheder, bortset fra enkeltmandsvirksomheder og I/S selskaber, har som udgangspunkt regnskabspligt. De er pålagt at udarbejde årsregnskab 1 gang om året.

Hvordan laver man årsregnskab

Teknisk set er der forskellige måder, som regnskaberne kan udarbejdes på. De forskellige måder at udarbejde regnskabet på afhænger af de forskellige virksomhedsformer. Virksomheder i Danmark er inddelt i forhold til forskellige regnskabsklasser.

Der findes regnskabsklasser fra A til D:

  • Klasse A: Små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, I/S selskaber

  • Klasse B: Anpartsselskaber, aktieselskaber, fonde

  • Klasse C: Større anpartsselskaber, aktieselskaber, fonde

  • Klasse D: Børsnoterede selskaber og aktieselskaber

Det er Årsregnskabsloven, som fastlægger kravene til virksomhederne, når der skal laves regnskaber. Der vil typisk blive stillet flere krav til en virksomhed, des større den er. Udover at der findes forskellige måder at lave regnskab på, er der også forskellige krav til, om der skal bruges en revisor til udarbejdelsen.

Som tommelfingerregel gælder det, at der i store og mellemstore virksomheder skal anvendes en revisor, der skal stå for udarbejdelsen af det årlige regnskab.

Hvad består et årsregnskab af

Indholdet i regnskabet afhænger af virksomhedstype og regnskabsklasse.

Der findes nogle faste poster, som ethvert regnskab hos en virksomhed skal bestå af:

  • Resultatopgørelse

  • Balance

  • Noter

Når du skal i gang med at udarbejde regnskabet, skal du gøre brug af samtlige bilag fra det forgangne regnskabsår. Det vil blandt andet være årsopgørelser fra banken, bankudskrifter, kasserapporter og bilag.

Når alle bilag er bogført og stemt af, kan du begynde at stille det endelige regnskab op. Der kan ske ændringer af krav og formalia fra år til år. Det kræver viden om regnskaber og bogholderi at lave årsrapporter for virksomheder.

Derfor vælger mange virksomheder at lade en revisor stå for arbejdet, så det bliver gjort korrekt.

Hvornår skal man lave årsregnskab?

Som udgangspunkt følger regnskabet kalenderåret. Derfor skal regnskabet omfatte de posteringer, der har fundet sted fra 1. januar til 31. december. Dette er den klassiske periode for et årsbaseret regnskab i virksomheder.

Der findes alternative regnskabsår, som gælder for fx perioden fra 1. juli til 30. juni, eller andre datoer. Blot skal regnskabsåret som hovedregel dække 12 måneder.

Der er forskellige frister, når det kommer til tidspunkt for, hvornår en virksomheds regnskab senest skal indberettes.

Virksomheder i regnskabsklasse B og C (Det er langt de fleste virksomheder) har 5 måneder efter regnskabsåret er slut til at indberette regnskabet. I praksis betyder det, at regnskabet skal indberettes seneste i slutningen af maj for de, der har valgt at lade regnskabsåret følge kalenderåret.

For de store selskaber i regnskabsklasse D gælder en kortere tidsfrist. Her er fristen på 4 måneder, efter regnskabsåret er slut.

Eftersom regnskabet er reguleret af dansk lov, er det afgørende for gyldigheden, at årsregnskabet er udarbejdet korrekt og har medtaget samtlige poster og økonomiske bilag. En revisor er uddannet til at varetage opgaven, og vedkommende er ajourført med gældende lovgivning, så du kan sikre dig, at din virksomhed lever op til dansk lovgivning.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

15 + 3 =