Bogføring: Hvad er det? Få hjælp til din bogføring

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

”Bogføring” er et meget gammelt begreb, der blev skabt, før der kom IT og teknologiske løsninger der kunne lette arbejdet for virksomhederne.

Som begrebet indikerer, dækker det over den aktivitet, hvor en virksomhed registrerer alle indtægter og udgifter.

Uanset hvilken størrelse din virksomhed har, og uanset hvilken branche den tilhører, skal du bogføre alle økonomiske transaktioner. Det kan blandt andet være køb af varer til firmaet, salg af produkter til kunder, køb af kontorartikler, betaling af renter og gebyrer til banken samt alle andre økonomiske forhold.

Skal du bruge et bogholderi? Tag kontakt til os i dag og få et tilbud.

Hvorfor er bogføring vigtigt?

Du har behov for at hele tiden at kunne holde styr på den økonomiske balance i dit firma. Den bedste måde at gøre dette på, er ved at bogføre alle bevægelser. Derved kan du til enhver tid få et korrekt og retvisende billede af, hvordan din virksomhed klarer sig. Du kan vælge selv at bogføre, hvis du har en lille virksomhed med få udgifter og indtægter. Driver du en større virksomhed, kan det svare sig at ansætte en økonomiansvarlig eller samarbejde med en revisor, der kan stå for det praktiske arbejde med at skabe overblik. Det er essentielt både for dig og din virksomheds ansigt udadtil at bogføre. Det økonomiske arbejde er dét, der viser, hvad dit firma er værd.

Eksempler på posteringer

Er du nyopstartet med egen virksomhed, vil der helt naturligt være mange spørgsmål, som trænger sig på. Det er vigtigt for driften af din virksomhed både nu og i fremtiden, at du fra dag 1 laver et økonomisk overblik over indtægter og udgifter i firmaet.

Der kan være forskel på, hvordan hver postering skal registreres i dit regnskabsprogram.

Aktiviteterne med køb og salg er rubriceret i henhold til forskellige kategorier i dit program.

Alle posteringer anføres i dit regnskabsprogram med et kontonummer, der fortæller, hvor købet eller salget hører til. Der er f.eks. særskilte kategorier for:

  • kontorartikler
  • udgifter til annoncering
  • udlæg for køb af mad eller drikke
  • og mange andre kategorier.

Så længe du kan blive ved med at holde styr på alle posteringer, og så længe du ikke bruger unødvendig meget tid på at bogføre, kan du vælge at klare opgaven selv.

Når din virksomhed udvides, og der kommer flere og flere ansatte eller kunder til, kan det være en stor hjælp at få en revisor til at stå for den vigtige arbejdsopgave.

Værd at vide om årsregnskab

Du har brug for dit økonomiske overblik, når der skal laves årsregnskab i firmaet. Årsregnskabet dækker over et kalenderår, eller anden 12 måneders periode, og har til formål at give SKAT indblik i, hvordan din virksomhed klarer sig. Det er bogføringen, der er det betydningsfulde og uundværlige redskab til at kunne indberette et korrekt og retvisende årsregnskab.

Disse regler og love skal du kende til

Du skal bogføre dine indtægter og udgifter i firmaet. Dette er fastsat i Bogføringsloven. Her finder du også beskrivelse af, hvordan du skal opstille dit årsregnskab, og hvilke procedurer du skal have på plads i forhold til dit regnskab og det økonomiske overblik. I loven står det blandt andet, at du skal gemme regnskabsmaterialer (herunder kvitteringer og bilag) i 5 år. Loven omfatter samtlige virksomheder i Danmark. Det er et krav, at du skal registrere og bogføre bilag så hurtigt som muligt. Det er med andre ikke optimalt, at du bogfører et par gange om året. Loven om at bogføre gennemgik i år 2015 en kraftig forbedring og justering, så den i dag er nutidssvarende. Indtil år 2015 bar loven præg af dén tid, hvor firmaer og erhvervsdrivende lavede manuelle bogføring af indtægter og udgifter. I dag foregår alt bogføring primært elektronisk, og dette afspejles nu i loven.

Sådan bogfører du

Du har flere muligheder for at bogføre. Du kan vælge selv at stå for opgaven, du kan ansætte en økonomimedarbejder i firmaet, eller du kan samarbejde med en autoriseret revisor. Der er forskellige programmer, du kan gøre brug af, når du skal holde styr på indtægter og udgifter. Hvad det bedste regnskabsprogram er, afhænger af forskellige faktorer. Størrelsen af din virksomhed og dens drift har meget at skulle have sagt, når der skal vælges et velfungerende og godt program.

Bogføring og virksomhedsform

Har du en enkeltmandsvirksomhed, kan du vælge selv at klare de økonomiske opgaver og selv udarbejde det lovpligtige årsregnskab. Du skal være opmærksom på, at der i erhvervslovgivningen er krav til, at alle økonomiske registreringer i virksomheden skal være 100% korrekte. Er du det mindste usikker på, hvordan du bogfører, eller hvilke posteringer der skal fremgå af dit årsregnskab, kan det svare sig både praktisk og sikkerhedsmæssigt at alliere dig med en revisor. Denne fagperson er specialuddannet til at tage sig af alle økonomiske forhold i virksomheden. Og revisoren kan rådgive og vejlede dig løbende. Du skal være opmærksom på, at der stilles forskellige krav til, hvordan bogføringen og udarbejdelsen af årsregnskab skal foregå afhængig af type af virksomhed. I enkeltmandsvirksomheden bestemmer du selv, om der skal udarbejdes en årsrapport til offentliggørelse eller ej. Både Aktieselskaber (A/S), Iværksætterselskaber (IVS) og Anpartsskaber (ApS) er pålagt at lave årsrapporter, der skal offentliggøres. Fælles for alle virksomhedsformer gælder, at de skal bogføre alle transaktioner, og at de skal følge lovgivningen i forhold til at opbevare bilag i 5 år efter udløb af det pågældende regnskabsår.

Gem alle fakturaer og bilag

Du skal sørge for at gemme alle kvitteringer, som du får, når du har købt varer eller ydelser fra andre virksomheder. SKAT kan anmode om at få indsigt i enkelte eller flere posteringer, som fremgår at dit årsregnskab. Gør de dette, skal du kunne fremvise dokumentation for dine erhvervsmæssige køb.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

2 + 7 =