Hvad er et driftsbudget? Få et eksempel

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Få et uforpligtende tilbud fra et erfarent revisionsfirma

Et budget over driften er et økonomisk nøgledokument i en hvilken som helst virksomhed. Det skaber overblik over indtægter og udgifter.

Dokumentet giver dig, som virksomhedsejer, konkret overblik over, hvorvidt din forretning vil genere overskud i en bestemt regnskabsperiode.

Herunder kan du finde gode råd til et driftsbudget, og overblik over de poster, som dokumentet skal indeholde.

Hvad er et driftsbudget? 

Det er afgørende for dig som ejer af en virksomhed, at være ajour med, om din forretning er rentabel eller ej. Dette gælder, uanset hvor stor virksomheden er, og hvor mange ansatte du har.

En virksomheds driftsbudget er det redskab, som kan give dig indblik i, om forretningen er lønsom, og du kan få udpeget de poster i regnskabet, som kan være årsag til, at overskuddet er mindre, end det burde være.

Dokumentet kan således anvendes til at skabe interventioner, der kan nedbringe udgifter og øge overskuddet.

Budgettet bliver typisk udarbejdet 1 gang om året og er gældende for de kommende 12 måneder.

Dog kan det være formålstjenligt at revidere budgettet, hvis der er ændringer, som vil være gældende for den resterende periode af budgetåret.

På længere sigt kan de årlige budgetter bruges til at dokumentere virksomhedens økonomiske udvikling.

Det gode budget over driften indeholder følgende punkter og poster:

 • Bruttofortjeneste

 • Lønninger

 • Kapacitetsomkostninger (virksomhedens faste omkostninger)

 • Afskrivninger og finansieringsomkostninger

 • Nettoresultat

Når først du kender tallene for hver post, kan du nemt få indblik i forretningens forventede resultat.

Et ordentligt budget kræver, at du afsætter tid til at regne på forskellige poster, så du kan opnå de mest realistiske og troværdige budgettal.

Driftsbudget eksempel

Når du skal regne din forretnings forventede resultat ud, er det vigtigt, at du bruger samme skabelon år efter år.

På denne måde får du det mest retvisende indblik og det mest nøjagtige sammenligningsgrundlag, så du kan holde øje med virksomhedens økonomiske udvikling og tilstand.

Herunder finder du bud på et simpelt driftsbudget, der enkelt og tydeligt skitserer de centrale poster:

 • (Salg/omsætning – vareforbrug) = bruttofortjeneste

 • Bruttofortjeneste – (lønninger + faste omkostninger + renter + afskrivning)

=  resultat

Først skal du starte med at udregne virksomhedens bruttofortjeneste, og derefter kan du trække de faste omkostninger, renter samt afskrivninger fra, hvorefter du kan regne det forventede resultat ud.

Du kan med fordel udarbejde et driftsbudget i Excel, hvor der kan laves en skabelon, som klarer udregningen for dig.

Hvornår har jeg brug for et driftsbudget virksomhed?

Der kan være flere grunde til, at det er en god idé at bruge tid og ressourcer på at få lavet et budget over driften af din virksomhed.

 • Er du nystartet med egen virksomhed, spiller den fremtidige drift en afgørende rolle for, om din forretning er rentabel eller ej.

 • Enhver iværksætter og entreprenør har brug for et økonomisk overblik, før vedkommende kaster sig ud i at opstarte egen forretning.

 • Det har indflydelse på din privatøkonomi, når du starter virksomhed, og det er derfor vigtigt, at du starter med at få indblik i din virksomheds forventede resultat.

 • Har du allerede en virksomhed, kan budgettet være dit mest effektive og enkle redskab til at få indblik i, om resultatet stemmer overens med virksomhedens driftsvisioner.

 • Du kan få tydeliggjort de poster, som kan være årsagen til et utilfredsstillende overskud.

 • Budgettet giver dig mulighed for at gribe ind overfor de udgifter, som er for store.

 • Det kan være en stor hjælp at få professionel hjælp fra en revisor, når der skal udarbejdes budgetter i din virksomhed, eller når du ønsker at opnå det mest retvisende nettoresultat i udregningen.

Hvad er forskellen på likviditetsbudget og driftsbudget?

Et likviditetsbudget er et mere detaljeret og omfattende dokument end et driftsbudget.

Det indeholder oplysninger om månedlige ud- og indbetalinger på din virksomhedskonto. Mens du selv kan udarbejde et budget over din virksomheds drift i et Excel ark, kræver det for de fleste professionel hjælp til udarbejdelse af likviditetsbudgettet, da det indeholder mange flere økonomiske oplysninger.

Det er en god idé at starte med budgettet over driften, da det skal danne grundlag for likviditetsbudgettet.

Få et uforpligtende tilbud

 • Please enter a number greater than or equal to 5000.