Omdannelse af IVS til ApS

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

 

Hvad sker der med mit Iværksætterselskab?

Folketinget har vedtaget en ændring af Selskabsloven med virkning fra 15. april 2019, der betyder, at alle Iværksætterselskaber skal omregistreres senest den 15. april 2021. Hvis dette ikke sker inden fristen, vil selskabet bliver tvangsopløst. Lovændringen betyder altså i korte træk, at Iværksætterselskaber ikke længere kan stiftes fra ovenstående dato, og at ALLE eksisterende Iværksætterselskaber skal omregistreres til ApS inden den 15. april 2021.

Der er i omegnen af 40.000 IVS-selskaber, som enten skal lukkes eller omregistreres, hvorfor vi på det kraftigste opfordre til, at man ikke venter til sidste øjeblik, hvis man stadig har drift for øje.

Hvad er mine muligheder?

Du har 3 muligheder:

  • Omdannelse fra IVS til ApS

  • Opløsning af selskab ved betalingserklæring

  • Gå i tvangsopløsning

     

Mulighed 1 – Omdannelse fra IVS til ApS

Det økonomiske krav (Selskabskapital) 

I forbindelse med regeringens ændring af selskabsloven blev det ligeledes vedtaget, at et anpartsselskab som minimum skal have DKK 40.000 i selskabskapital, hvorimod kravet tidligere var DKK 50.000. Kapitalkravet på DKK 40.000 skal naturligvis være på plads, før omregistreringen kan finde sted. Er dette allerede opnået på nuværende tidspunkt, er der ingen grund til at vente, da du aldrig kan vide dig sikker på, hvordan virksomhedens situation ser ud om et år. Skulle du stå i den situation, hvor din selskabskapital ikke udgør minimumskravet, kan du ved hjælp af en kapitalforhøjelse ved indskud af kontanter, eller andre værdier opnå dette. 

Bemærk at kapitalkravet blot behøver være opfyldt på omregistreringstidspunktet, og ikke nødvendigvis på et senere tidspunkt. Det betyder, at hvis kapitalkravet er opfyldt nu, så bør man omregistrere med det samme, så et eventuelt senere underskud ikke får indflydelse på mulighederne for at omdanne fra IVS til ApS. 

Revision eller Revisorerklæring? 

For at kunne lade sig omregistrere, skal der naturligvis foreligge dokumentation for, at selskabskapitalen minimum udgør DKK 40.000. 

Dette kan ske på følgende to måder. 

  • Revision: Du lader dit selskabs regnskab revidere, eftersom dette giver fri mulighed for omregistrering op til fem måneder efter regnskabsaflæggelse, jf. den nye lovs §5. Det er dog de færreste der vælger denne løsning, eftersom fuld revision er en langt større arbejdsopgave for revisor, og derfor medfører langt større omkostninger for IVS-selskabet. Ideen med IVS var jo fra start, at det skulle være billigere, hvilket leder os til en alternativ mulighed, Revisorerklæringen. 

  • Revisorerklæring: Revisor udarbejder en erklæring for IVS-selskabet, hvoraf det fremgår at selskabskapitalen som minimum udgør DKK 40.000. Disse erklæringer må maksimalt være 4 uger gamle, hvorfor denne proces kræver lidt planlægning. 

Revisor kan ikke benytte sig af årsregnskabet, da revisorerklæringen er et udtryk for selskabets værdier på tidspunktet for omregistreringen. Dette betyder i praksis, at revisor skal lave revision af selskabets aktiver og gæld, herunder varelager, bankkonti, debitorer mv. på den valgte dag for omregistreringen. Det kræver alt andet lige lidt planlægning, hvorfor vi anbefaler at starte denne proces i god tid.

Revisorerklæring

Hvad koster det for omregistreringen?

Vores undersøgelser har vist, at visse rådgivere tilbyder at gøre det for helt ned til 2.000 kr.. Dog skal man være opmærksom på, at der næsten i alle tilfælde er tale om pris, hvoraf det i betingelserne oftest fremgår, at der vil blive krævet ekstra for en masse af de nødvendige krav for den endelige omregistrering. Hos Revisionsfirmaet Gutfelt A/S stræber vi os altid på at indgå en aftale med vores klienter, hvor der ingen overraskelser forekommer. Dette, mener vi, er alfa omega for et godt samarbejde, hvorfor vi heller ikke har en fast pris. Prisen vil altid være afhængig af den enkelte virksomhed og en vurdering af dennes situation. Vores erfaring siger dog, at det for de fleste vil kræve et tidsforbrug, der svarer til en pris i omegnen af kr. 5.000 og opefter. 

Mulighed 2 – Opløsning af selskab ved betalingserklæring

Er der ikke længere drift for øjet, eller ønskes selskabet lukket af andre årsager, vil det være muligt at opløse selskabet ved hjælp af en betalingserklæring. Ved du, at der ikke vil komme nogen kreditorer, eller kun mindre krav fra kreditorer når selskabet er lukket ned, er det mest hensigtsmæssigt at foretage opløsningen vha. en betalingserklæring. I forhold til opløsning ved frivillig likvidation, er det både billigere og hurtigere at gennemføre opløsningen ved betalingserklæring. Nedenfor kan du se processen for opløsning ved betalingserklæring.

Forløb af betalingserklæring

Hvad koster det at opløse vha. en betalingserklæring

Prisen vil altid afhænge af selskabets størrelse og situation. Gennemsnitsprisen for denne type opgaver vil ligge i omegnen af kr. 4.000. Kontakt os for at få et specifikt tilbud. 

Mulighed 3) Gå i tvangsopløsning

Den sidste mulighed er at gå i tvangsopløsning, hvilket sker, når et selskab ikke overholder de vigtigste af lovgivningens krav. Dette vil vi ikke anbefale, da det kan have konsekvenser for ledelsen og ligeledes aldrig forsvinde fra cvr-registret. Det vil være registreret på ejernes og direktørernes navne i fremtiden, at man har ladet et selskab undergå tvangsopløsning, og dette vil i nogen sammenhænge kunne skabe uhensigtsmæssige problemstillinger. 

Kontakt Andreas Dyrbøl på tlf. 32 46 40 10, eller mail på AD@gutfelt.com, hvis du har spørgsmål eller ønsker et uforpligtende møde.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

3 + 10 =