Dette skal du vide om selskabsskat i Danmark

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S
selskabsskat

Skal du bruge en revisor?

Selskabsskat er virksomhedsskat, der fungerer på samme måde som personskat for private borgere.

Alle virksomheder i Danmark skal som udgangspunkt betale skat af deres overskud.

Tendensen med beskatning af virksomheder er, at skatteprocenten har været nedadgående de seneste år. Hvor skatteprocenten i 2013 lå på 25%, befinder den sig nu på 22%. For mange år siden var den 50%.

Det betyder, at virksomheder i dag betaler mindre i skat af deres samlede overskud end de gjorde tidligere.

Vil du have svar på de vigtigste spørgsmål om virksomhedsskat i Danmark, kan du læse med her.

Hvad er selskabsskat?

I Danmark er mange af de mest almindelige virksomhedsformer såsom anpartsselskaber og aktieselskaber pålagt at betale skat af deres overskud.

Beskatningen har blandt andet til formål at samle penge ind til den danske velfærdsstat. Pengene bliver for eksempel brugt til at finansiere, at vi som borgere ikke skal betale, hvis vi får brug for sygehushjælp, og at vores børn får gratis skolegang.

Beskatningen af virksomheder fungerer langt hen ad vejen på samme måde som personskat.

Hvem skal betale selskabsskat?

Det er ikke alle virksomheder, som er pålagt at skulle betale skat af deres overskud.

Enkeltmandsvirksomheder samt I/S selskaber vil typisk blive beskattet som personlig indkomst hos ejerne.

Når man taler om selskabsbeskattede virksomheder refereres der til anpartsselskaber, aktieselskaber og iværksætterselskaber.

Disse virksomheder har skattepligt, når de er registrerede i Danmark, og de er derfor underlagt Selskabsskatteloven.

I politisk regi har selskabsskatten altid været et omdiskuteret emne. Der er uenigheder mellem partierne om, hvorvidt skatteprocenten skal hæves eller sænkes fra år til år.

Nogen er som udgangspunkt fortaler for at forhøje skatten, andre ønsker det modsatte.

Hvor meget betaler virksomheder i skat?

Siden 2016 har skatten været på 22%.

Opkrævningen finder sted á 2 rater om året (hhv. d. 20. marts og d. 20. november).

Som følge af de mange politiske interesser i beskatning af virksomheder har selskabsskatten været reguleret oftere end mange andre skatteformer.

De seneste 20 år har skatten været gradvist faldende, og det afhænger af den siddende regering og dens støttepartier, om de vælger at regulere skatten enten op eller ned. Åragen til sænkelse af skatten har blandt andet været, at gøre det mere attraktivt for iværksættere at starte virksomheder op i Danmark.

Med en lavere beskatning vil der være større overskud at hente i virksomheden.

Det er i høj grad beskatningen af danske virksomheders overskud, der er med til at bidrage til det danske velfærdssamfund.

En anden begrundelse for at sænke skatten er at hæve konkurrenceevnen blandt danske virksomheder og tiltrække investeringer.

Hvordan beregnes selskabsskat?

En virksomheds beskatning beregnes på baggrund af dens årsrapport. Hvis beskatningen er på 22%, skal der trækkes 22% fra virksomhedens overskud.

Langt de fleste virksomheder vælger at få en revisor til at stå for arbejdet med at beregne og bogføre skatten, så det bliver gjort korrekt og efter den gældende lovgivning.

Du skal have styr på din virksomheds økonomiske dokumenter og bilag, når du vil udregne selskabsskatten, ved at have et regnskab med følgende poster:

  • Omsætning 

  • Varekøb

  • Bruttoavance

  • Omkostninger 

Når du har udregnet resultatet af disse poster, kan du få indblik i, hvor meget du skal betale i skat af virksomhedens overskud.

Det er en god idé at holde dig ajour med de forskellige betalingsfrister, da disse kan blive reguleret hvert år.

Betalingen foregår elektronisk via Tast Selv Erhverv på SKATs hjemmeside.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

7 + 7 =