Få styr på de forskellige virksomhedsformer

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Få et uforpligtende tilbud fra et erfarent revisionsfirma

Når du starter egen forretning, vil ét af de allerførste spørgsmål være, hvilken form for virksomhed, du ønsker, forretningen skal bygges op omkring. Herunder kan du få overblik over de mest udbredte og typiske virksomhedsformer.
Det vil hos de fleste entreprenører og iværksættere være nødvendigt og fornuftigt at få hjælp til oprettelsen af en revisor, som er professionel til at kunne give vejledning om de forhold, som har indflydelse på, hvilken virksomhedsform din kommende forretning skal have.

Hvilke virksomhedstyper kan du vælge mellem ?

Der findes forskellige virksomhedsformer, og når du som iværksætter skal vælge den rette form til din forretning, vil forhold såsom startkapital, administrative krav, hæftelse og beskatning influere på valget.

De mest udbredte virksomhedstyper er:

  • Enkeltmandsvirksomhed

  • Aktieselskab (A/S)

  • Anpartsselskab (ApS)

  • Interessentselskab (I/S)

Det er muligt at ændre virksomhedsform efter opstart via en såkaldt omstrukturering, eksempelvis IVS til ApS. Det kan dog være forbundet med skattemæssige konsekvenser at ændre virksomhedstype, når først en forretning kører. Derfor har det stor praktisk og økonomi værdi, at du gør dig grundige overvejelser om typen fra starten af.

En revisor kan give dig hjælp og sparring, så du sikre dig at vælge den rette virksomhedsform fra start af.

Hvad er et ApS (Anpartsselskab)?

Et ApS er en af de mest anvendte selskabsformer. I forbindelse med stiftelse af et anpartsselskab er der krav om 40.000 DKK. i startkapital, som skal foreligge på stiftelsestidspunktet i form af kontanter eller andre værdier.

Fordelene ved denne type er, at det ikke er dig som virksomhedsejer, der hæfter personligt for aktiviteterne i forretningen. ApS er selvstændige, juridiske enheder, der er reguleret af Selskabsloven, som blandt andet fastlægger, at anpartsselskaber skal have en direktion, mens det er frivilligt, om der etableres en bestyrelse.

Der skal betales selskabsskat af overskuddet i virksomheden, og virksomheden er pålagt at udarbejde årsrapport, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Anpartsselskaber kan have flere ejere og forkortelsen ”ApS” er attraktiv for mange virksomhedsejere, da de herved kan sende et signal til omgivelserne om, at de har en vis økonomisk ballast som følge af kravet om minimumspartkapitalen.

Hvad er et A/S (Aktieselskab)?

Et A/S og et ApS er virksomhedsformer med mange lighedstræk. Et aktieselskab minder om et anpartsselskab ved, at det er en selvstændig, juridisk enhed, der er underlagt Selskabsloven. Der stilles krav om minimumkapital ved oprettelsen på 400.000 DKK., som både kan være i form af kontanter eller andre værdier.

Når der oprettes et aktieselskab, skal der udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter. Det er ligeledes et krav fra lovgivningens side, at et aktieselskab både har en direktion og en bestyrelse.

Et aktieselskab er pålagt at lave årsrapport, der skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er ejet personligt af stifteren, og aktiverne i virksomheden tilhører ejeren direkte. Der stilles ingen krav til minimumstartkapital, når du vælger at opstarte virksomheden, og det er således muligt at oprette virksomheden helt uden indskud.

Der er ikke nogen juridisk adskillelse mellem dig som ejer og virksomheden. Derfor vil det også være ejeren, som hæfter personligt for forretningens forpligtelser og aktiviteter.

Den store fordel ved denne virksomhedsform er, at det er nemt og hurtigt at oprette den, og at enkeltmandsvirksomheder ikke er underlagt Selskabsloven. Dermed er der færre regler forbundet sammenholdt med anpartsselskaber og aktieselskaber.

Som ejer af egen virksomhed vil du blive fuldt beskattet af dit overskud fra virksomheden.

Der stilles ikke krav til ejeren i forhold til at indsende årsrapport til Erhvervs- og Skattestyrelsen.

Hvad er et I/S (Interessentskab)?

Et interessentskab er en udvidelse af enkeltmandsvirksomheder. Et I/S er kendetegnet ved, at det ejes af 2 eller flere personer, som alle hæfter personligt og ubegrænset.

Der er mange sammenfaldende lighedstræk mellem I/S og enkeltmandsvirksomheder, hvilket har givet IS navnet ”enkeltmandsvirksomhed med flere ejere”.

I praksis er der ikke mange forskelle på enkeltmandsvirksomheden og et interessentskab bortset fra de flere ejere.

Et I/S er ikke pålagt at udfærdige årsrapport, når én af interessenterne er en person. Hvis samtlige interessenter er virksomheder, skal der udarbejde rapport, som skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Få et uforpligtende tilbud

  • Please enter a number greater than or equal to 5000.