Befordringsfradrag (kørselsfradrag) – Dette skal du vide

Skrevet af Revisionsfirmaet Gutfelt A/S

Skal du bruge en revisor?

Befordringsfradraget et et skattefradrag. Du er berettiget til det såkaldte befordringsdrag, hvis du har mere end 24km til din arbejdsplads fra din bopæl. Oplysningen om antal kilometer skal du indberette digitalt på din selvangivelse til SKAT, og her vil det samlede fradrag blive indregnet i din årsopgørelse. 

Der kan være både tekniske og praktiske spørgsmål til udregning af befordringsfradraget. Ved at læse videre kan du få styr på, hvordan du skal beregne fradraget, og du får nyttig viden om de gældende regler for kørselsfradraget.

Hvad er befordringsfradrag?

Befordringsfradrag omtales også som kørselsfradrag. Det er et transportfradrag og fungerer som en økonomisk godtgørelse til dig, som har mere end 24km til arbejde (mere end 12km hver vej). Du får kørselsfradrag pr. km, som du kører udover de 24 kilometer. Se satserne herunder for både 2020, 2019 og 2018.

Kørselsfradrag 2020, 2019 og 2018 satser.

kørselsfradrag 2020 og 2019
Befordringsfradrag satser.png

Kørselsfradrag satser over bro 2019 og 2018

Befordringsfradrag satser bro.png

Det er ikke kun transport til en arbejdsplads, som berettiger dig til fradraget. Hvis du er i lønnet praktisk, løntilskudsjob eller studiejob, er du også en del af målgruppen, som kan få kørselsfradrag på selvangivelsen.

I tilfælde af at du har mere end 60 kilometer til din arbejdsplads, bliver dette kategoriseret som, at du bor i en udkantskommune. Herved er du berettiget til en højere takst.

Fradraget indregnes i din årsopgørelse, og du har pligt til selv at indberette antal kilometer, som du samlet har kørt hhv. til og fra arbejde. Du skal finde rubrik 51 i din årsopgørelse, som er det felt, hvori du skal oplyse resultatet af udregning af fradraget.

Kørselsfradraget skatteværdi modregnes i din bundskat.

Hvordan beregner jeg kørselsfradrag?

Når du skal udregne dit befordringsfradrag, skal du først og fremmest kende til den præcise distance i kilometer mellem adressen på din bopæl samt adressen på din arbejdsplads. 

Du får kun fradrag for den reelle kørsel. Det vil sige, at du kun skal medregne de dage i udregningen, hvor du har haft transport til dit arbejde. Dermed skal du ikke medregne sygedage, hjemmearbejdsdage, omsorgsdage eller lignende.

Du skal have styr på følgende nøgletal, når du vil lave din beregning af kørselsdraget:

  • Udregn antal kilometer mellem bopæl og adresse på arbejdsplads 
  • Tæl antal dage med kørsel til og fra arbejdsplads 

Har du haft dage, hvor du har kørt til og fra din arbejdsplads flere gange, kan du få fradrag for flere kørsler. Hvis du har svigende arbejdsdage med hensyn til mødetider, eller hvis du har skiftet arbejdsplads i løbet af året, anbefales det at beregne befordringsfradraget i 2 dele.  Her er det en god idé at foretage én beregning over antal dage med én kørsel til og fra arbejde og én beregning over dage med 2 kørsler tur/retur fra arbejde.

Hvis du benytter dig af samkørsel med kollega eller anden person, kan du også få befordringsfradrag i denne situation. 

Sådan foretager du en korrekt beregning af rute 

Det er vigtigt, at du oplyser den mest mulig præcise distance mellem bopæl og arbejdsplads, så SKAT kan foretage en nøjagtig udregning af befordringsfradraget.

Du skal bruge Googe Maps, når du vil være sikker på at leve op til kravene hos SKAT om at beregne din rute præcist og nøjagtigt. 

På Google Maps skal du bruge funktionen ”rutevejledning”, hvor du kan indtaste hhv. adressen på din bopæl (startpunkt) samt din destination (adresse på arbejdsplads). Herefter får du oplyst antal kilometer, som du skal bruge til din samlede udregning af kørselsfradraget. Dette er den mest retvisende ruteberegner, du kan benytte dig af.

Du kan med fordel benytte dig af TastSelv funktionen hos SKAT, som du finder på din selvangivelse, når du skal beregne kørselsfradraget. 

Hvornår kan man få kørselsfradrag?

Det er ikke kun kørsel i bil, som berettiger dig til at blive kompenseret for at have længere end 24km til og fra din arbejdsplads. Du er berettiget til fradraget, uanset hvilket transportmiddel du benytter dig af. Fradraget dækker over både bil, offentlig transport og motorcykel. Hvis du kører i firmabil, er du ikke berettiget til fradraget. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver dækker dine transportudgifter. 

Hvis du bevæger dig på tværs af landsdele, hvor du krydser broer med betalingsafgift (hhv. Storebæltsbroen eller Øresundsbroen), er føreren af bilen berettiget til brofradrag. 

På samme måde er det muligt at få dækket udgifter til hhv. færge eller fly, hvis du benytter dig af disse transportformer i forbindelse med din transport til og fra arbejde. 

Kravet om 24km som minimumafstand er gældende, uanset hvilket transportmiddel du benytter dig af og uanset, om du benytter dig af mere end ét transportmiddel. 

Særligt for dig med lav indkomst

Ligesom det er muligt at få dækket udgifter i forbindelse med benyttelse af forskellige transportformer, er det også muligt at opnå et højere fradrag, hvis du har en lav indkomst og kører mere end 24km til din arbejdsplads. 

Hvis du tjener mindre end 328.100 DKK. på et år (gældende sats for befordringsfradrag 2020), kan du få et ekstra kørselsfradrag. Grænsen for minimumindkomstbeløbet justeres hvert år, og derfor vil beregningen af kørsel se forskellig ud år for år. 

Når du benytter dig af befordringsberegneren i TastSelv funktionen hos SKAT, skal du ikke foretage dig noget ekstra. Udregningen af dit kørselsfradrag vil automatisk tage højde for din årsindkomst. 

Gode råd i forhold til kørselsfradrag 2020 

Reglerne om befordringsfradrag reguleres for hvert kalenderår. Derfor er det vigtigt, at du holder dig ajour med de gældende regler om transportfradraget, så du er sikker på at indgive korrekte oplysninger overfor SKAT. 

Satserne for kørselsfradraget reguleres år for år, og der kan forskel på, hvad minimum grænsen er for at få ekstra fradrag, hvis du har lav indkomst. 

Når du udregner din transport, er det en god idé at benytte dig af følgende råd:

  • Anvend afstandsberegneren hos Google Maps 
  • Udregn befordring på dine dage med transport 
  • Opdel dine kørsler i 2 udregninger hvis du har skiftet arbejde i løbet af året 
  • Brug befordringsfradrag beregneren hos SKAT

Du skal bruge forskellige fradragsberegnere afhængig af, hvilket år du vil beregne dit transportfradrag. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til forhøjet befordringsfradrag som følge af bopæl i en yderkommune, kan du finde listerne hos SKAT. Her kan du få det fulde overblik over såvel yderkommuner samt ikke-brofaste øer og de gældende satser for den daglige befordring.

Få et uforpligtende tilbud

Opgave

Firma form

1 + 15 =